przetwarzanie danych
Schowek 0
Kontakt z portalem
663 577 636

Regulamin

powrót

Wstęp

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Idma Damian Hryniuk na rzecz użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w portalu www.fotografowie.net
 2. Właścicielem portalu www.fotografowie.net jest firma Idma Damian Hryniuk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Tuliszkowska 8, 62-740 Wróblina, NIP: 6681809213, REGON: 364694236.
 3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego www.fotografowie.net. Każdy Użytkownik w momencie korzystania z serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Podczas korzystania z serwisu www.fotografowie.net użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Zawartość ogłoszeń portalu internetowego www.fotografowie.net nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Wszystkie dane prezentowane w ogłoszeniach należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Rejestracja

 1. W celu utworzenia ogłoszenia, użytkownik portalu obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. Rejestrując się użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia.
 3. Podczas rejestracji użytkownik musi wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.
 4. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego mogą dotyczyć wyłącznie użytkownika i być zgodne z prawdą, użytkownik jest osobą odpowiedzialną za informacje wprowadzone podczas rejestracji.
 5. Podczas rejestracji konta użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie maila z linkiem aktywacyjnym, który jest niezbędny do aktywacji zakładanego konta.
 6. Zarejestrowany użytkownik upoważnienia właściciela portalu www.fotografowie.net do przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika i wyraża zgodę na przekazywanie przez właściciela portalu na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika podczas Rejestracji informacji związanych z obsługą konta użytkownika.
 7. Użytkownik może dodać tylko jedno konto dotyczące prowadzonej przez niego działalności.

Dodawanie ogłoszeń

 1. Dodawanie ogłoszeń możliwe jest wyłącznie dla zalogowanych użytkowników, którzy wcześniej dokonali rejestracji oraz aktywacji konta użytkownika w portalu www.fotografowie.net
 2. Podczas dodawania nowego ogłoszenia użytkownik zobligowany jest do dodania ogłoszenia ściśle związanego z tematyką portalu oraz kategorią do, którego je przypisuje.
 3. Podczas dodawania nowego ogłoszenia użytkownik musi wypełnić wszystkie pola formularza chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.
 4. Użytkownik ma prawo dodać tylko jedno darmowe ogłoszenie dotyczące oferowanej przez niego usługi.
 5. W przypadku wykonywania usług na terenie wielu województw, użytkownik ma możliwość dodania kolejnych województw poprzez „edycje zasięgu ogłoszenia”. Dotyczy to jedynie ogłoszeń wyróżnionych (płatnych): Premium, Premium VIP lub Premium Slider.
 6. Zarejestrowany i zalogowany użytkownik Portalu www.fotografowie.net może w każdej chwili edytować i usuwać swoje ogłoszenia.
 7. Dodanie ogłoszenia skutkuje automatycznym opublikowaniem go w Portalu. Treści ogłoszenia muszą być związane z tematyką Portalu www.fotografowie.net, nie mogą naruszać prawa polskiego, norm etycznych, dobrego imienia innych użytkowników. Ogłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych lub powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu, ogłoszenia będą automatycznie usuwane.

Zawartość serwisu

 1. Serwis składa się m.in. z tekstów, grafik, zdjęć, ilustracji, oprogramowania, filmów video, muzyki, dźwięku, szaty graficznej, nazwy, loga, znaków towarowych i usługowych oraz innych materiałów (zwanych w dalszej części „zawartością”), które są chronione prawem własności, prawem autorskim i innymi prawami. Zawartość serwisu jest w posiadaniu administratora, jak również osób trzecich, których serwis jest licencjonobiorcą, dlatego korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych praw.
 2. Użytkownik nie nabywa żadnych praw lub licencji do serwisu i jego zawartości, poza ograniczonym prawem do korzystania z serwisu zgodnie z regulaminem. Dlatego zakazuje się kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, przesyłania i innych form wykorzystywania zawartości witryny, chyba że użytkowanie pobranych plików lub wydruków ma wyłącznie osobisty, niekomercyjny charakter, i na tych materiałach zostaną zachowane wszelkie informacje o prawach autorskich.

Zasady odpowiedzialności

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były rzetelne i zgodne z prawdą. Jednak nie dajemy żadnej gwarancji lub rękojmi, że zamieszczone informacje są aktualne, prawdziwe, dokładne i pełne.
 2. W serwisie mogą być udostępnione linki do stron WWW lub innych zasobów osób trzecich w celach informacyjnych. Administrator nie weryfikuje tych stron i nie udziela żadnych gwarancji odnośnie tych stron, ponieważ nie ma kontroli nad tymi stronami. W związku z tym serwis nie jest odpowiedzialny, za żadne straty lub kary, jakie mogą wyniknąć z korzystania z linków do tych stron.
 3. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za swoje działania np. udostępnione dane, teksty, pliki audio i video, łącza, informacje, grafiki, zdjęcia i inne materiały. Korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. Administrator serwisu nie będzie odpowiedzialny za straty i szkody wynikające z:
 • korzystania z serwisu
 • nieodpowiedniego użytkowania serwisu
 • braku możliwości korzystania z serwisu (np. przerw w działaniu serwisu)

 

 1. Administrator serwisu www.fotografowie.net zastrzega sobie prawo do moderowani, treści ogłoszeń i innych udostępnionych w serwisie przez użytkownika materiałów bez podania przyczyny jeśli materiały te naruszają niniejszy regulamin.
 2. Administrator serwisu ma prawo zablokowania lub usunięcia konta użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia w przypadku stosowania następujących niedozwolonych w serwisie działań:
 • umieszczenia przez użytkownika wpisów, komentarzy, zdjęć lub innych materiałów o charakterze: obraźliwym, pornograficznym, wulgarnym, szkodliwym, obscenicznym, nieprzyzwoitym, zastraszającym, niezgodnym z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami obyczajowymi lub społecznymi, dyskryminującymi ze względu na płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie, naruszającymi prawa i dobra osobiste innych osób lub podmiotów, promowanie działalności niezgodnej z prawem,
 • wykorzystania serwisu lub konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem,
 • działania na szkodę innych użytkowników,
 • nagabywania i rozsyłania informacji o charakterze handlowym, reklamowym, łańcuszków szczęścia, piramid finansowych, wiadomości – śmieci, spamu,
 • działania użytkownika, które zostaną uznane przez administratora za szkodliwe dla serwisu,
 • naruszenia prawa autorskiego, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw własności, intelektualnych i innych praw,
 • prób uzyskania dostępu bez upoważnienia do serwisu, sieci podłączonych do serwisu, systemów komputerowych, innych kont, kradzieży haseł,
 • gromadzenia i zbierania danych użytkowników, takich jak adres e-mail, danych kontaktowych, nazw użytkowników.

Płatności

 1. Odpłatne usługi reklamowe świadczone będą przez portal www.fotografowie.net na rzecz Użytkowników wyłącznie po zakupieniu usługi i wniesieniu opłaty.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu usługi za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności www.payu.pl należącego do operatora płatności: PayU Spółka Akcyjna zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony. Realizacja płatności odbywa się zgodnie z regulaminem operatora płatności www.payu.pl („PayU”).

Reklamacje

 1. Uwagi i problemy związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać do administratora serwisu www.fotografowie.net kontaktując się za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Zgłoszenia te będą rozpatrywane na bieżąco w terminie do 2 tygodni od zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do nieodpisania na zgłoszenie reklamacyjne, jeśli dotyczy ono nieznajomości regulaminu lub niezastosowania się do wytycznych udzielanych użytkownikom na łamach serwisu lub w wiadomościach e-mail.
 3. Reklamacje dotyczące usług od podmiotów trzecich, będą przekazywane do tych właśnie podmiotów.

Dane osobowe oraz polityka prywatności

 1. Administrator serwisu www.fotografowie.net chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Administrator w procesie zamawiania usług zgodnie z formularzem danego zamówienia pobiera dane osobowe Użytkowników, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 3. Przeglądanie ofert w Serwisie nie wymaga ujawnia danych osobowych przez Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkowników zbierane są wyłącznie na potrzeby Serwisu i przetwarzane w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
 5. Wszystkie zebrane przez Administratora dane osobowe są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2012. 1445 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 6. Dane osobowe Użytkowników nie będą sprzedawane ani użyczane osobom trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji: gdy Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie takich danych, na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu na podstawie przepisów prawa.
 7. Każdy Użytkownik serwisu www.fotografowie.net ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz dokonywania ich aktualizacji, poprawienia lub usunięcia.
 8. Serwis stosuje tzw. cookies („ciasteczka”), czyli informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Technologia cookies pozwala na spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkowników i ułatwia nawigację w Serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu w Serwisie.
 9. Zapewniamy użytkownikom portalu www.fotografowie.net, że pliki cookies nie zawierają informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie danych osobowych Użytkowników ani skontaktowania się z Użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej. Wszystkie zgromadzone pliki cookies są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność Serwisu.
 10. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.
 11. Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.
 12. Informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Wymaganie techniczne do korzystania z serwisu www.fotografowie.net

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe w przypadku dysponowania przez Użytkownika sprzętem komputerowym z aktualną przeglądarką internetową oraz podłączeniem do sieci Internet.
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego i może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę.
 2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron zgodnie z obowiązującymi przepisami.